January 31, 2023

Jaunu produktu ieviešana ražošanā

28.02.2022. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Saskaņoti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas ļauj līguma ietvaros iegādāties vēl divas eksperimentālas ražošanas līnijas – eksperimentālo brusu pārstrādes līniju un eksperimentālo dēļu pārstrādes līniju. 2021.gada decembrī noslēgti līgumi ar vācu ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG par līniju izstrādi, ražošanu, testēšanu, piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā.   28.05.2022. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Uzņēmuma vadība un tehniskais personāls uztur regulāru kontaktu ar ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Piegādātājs informē, ka […]
November 30, 2021

Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi”

30/11/2021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvāņi” veiksmīgi īsteno projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038).  Ir veikti vairāki iepirkumi, kuru rezultātā, sadarbībā ar līnijas ražotāju ir sākta eksperimentālās līnijas, kas izstrādāta pēc uzņēmuma definētajām prasībām, piegāde, uzstādīšana, montāža projekta ietvaros. Projekta īstenošanu ir ietekmējušas pandēmijas Covid-19  radītās sekas, taču uzņēmums veiksmīgi turpina projekta īstenošanu, lai sasniegtu projekta mērķi.  Sadarbības iestādē ir saskaņoti projekta veiksmīgai īstenošanai nepieciešamie projekta līguma grozījumi un turpinās veiksmīga projekta īstenošana.
December 20, 2020

Jaunu produktu ieviešana ražošanā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvāņi” turpina veiksmīgi īstenot projektu Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi (1.2.1.4/18/A/038). Joprojām turpinās darbs ar sadarbības partneri pie inovatīvās iekārtas pielāgošanas, lai sasniegtu paredzāmos ekspluatācijas radītājus un optimālu darbību reālos ražošanas apstākļos.   20.06.2019 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvāņi” turpina veiksmīgi īstenot projektu Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Pašreiz Uzņēmums kopā ar vācu sadarbības partneri Esterer WD GmbH veic inovatīvās iekārtās jaunākās izstrādes versijas testēšanu un konfigurāciju. 20.03.2019 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvāņi” turpina veiksmīgi īstenot projektu Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Projekta mērķi ir (1)        paaugstināt uzņēmuma […]
January 22, 2019

Liels paldies Zemessargiem par atzinību!

Šonedēļ aizsardzības nozares vadība tikās ar Latvijas darba devējiem – uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjiem , lai pateiktos par viņu atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā.