December 22, 2023

Jaunu produktu ieviešana ražošanā

22.12. 2023. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Pilnībā pabeigta eksperimentālo iekārtu piegāde un norit aktīvs darbs pie iekārtu uzstādīšanas. 
July 17, 2023

Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi”

28.03.2023. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Notiek divu eksperimentālu ražošanas līniju, kas paredzētas projekta mērķa sasniegšanai, izstrādes un ražošanas process. 22.06.2023. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Notiek divu eksperimentālu ražošanas līniju, kas paredzētas projekta mērķa sasniegšanai, izstrādes un ražošanas process.
December 22, 2023

Jaunu produktu ieviešana ražošanā

22.12. 2023. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Pilnībā pabeigta eksperimentālo iekārtu piegāde un norit aktīvs darbs pie iekārtu uzstādīšanas. 
July 17, 2023

Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi”

28.03.2023. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Notiek divu eksperimentālu ražošanas līniju, kas paredzētas projekta mērķa sasniegšanai, izstrādes un ražošanas process. 22.06.2023. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Notiek divu eksperimentālu ražošanas līniju, kas paredzētas projekta mērķa sasniegšanai, izstrādes un ražošanas process.
January 31, 2023

Jaunu produktu ieviešana ražošanā

28.02.2022. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Saskaņoti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas ļauj līguma ietvaros iegādāties vēl divas eksperimentālas ražošanas līnijas – eksperimentālo brusu pārstrādes līniju un eksperimentālo dēļu pārstrādes līniju. 2021.gada decembrī noslēgti līgumi ar vācu ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG par līniju izstrādi, ražošanu, testēšanu, piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā.   28.05.2022. SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Uzņēmuma vadība un tehniskais personāls uztur regulāru kontaktu ar ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Piegādātājs informē, ka […]
November 30, 2021

Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi”

30/11/2021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvāņi” veiksmīgi īsteno projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038).  Ir veikti vairāki iepirkumi, kuru rezultātā, sadarbībā ar līnijas ražotāju ir sākta eksperimentālās līnijas, kas izstrādāta pēc uzņēmuma definētajām prasībām, piegāde, uzstādīšana, montāža projekta ietvaros. Projekta īstenošanu ir ietekmējušas pandēmijas Covid-19  radītās sekas, taču uzņēmums veiksmīgi turpina projekta īstenošanu, lai sasniegtu projekta mērķi.  Sadarbības iestādē ir saskaņoti projekta veiksmīgai īstenošanai nepieciešamie projekta līguma grozījumi un turpinās veiksmīga projekta īstenošana.