Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi”
November 30, 2021
Show all

Jaunu produktu ieviešana ražošanā

28.02.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Saskaņoti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas ļauj līguma ietvaros iegādāties vēl divas eksperimentālas ražošanas līnijas – eksperimentālo brusu pārstrādes līniju un eksperimentālo dēļu pārstrādes līniju. 2021.gada decembrī noslēgti līgumi ar vācu ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG par līniju izstrādi, ražošanu, testēšanu, piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā.

 publikacija

28.05.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Uzņēmuma vadība un tehniskais personāls uztur regulāru kontaktu ar ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Piegādātājs informē, ka ražošana, neskatoties uz grūtībām saistībā ar Covid-19 pandēmijas atstātajām sekām globālajās piegāžu ķēdēs, norisinās pēc plāna.

publikacija

28.08.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038).

publikacija

28.12.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Tiek gatavoti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas paredz projekta īstenošanas termiņu pagarināt līdz 30.12.2023.

publikacija