Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi”
November 30, 2021
Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi”
July 17, 2023
Show all

Jaunu produktu ieviešana ražošanā

28.02.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Saskaņoti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas ļauj līguma ietvaros iegādāties vēl divas eksperimentālas ražošanas līnijas – eksperimentālo brusu pārstrādes līniju un eksperimentālo dēļu pārstrādes līniju. 2021.gada decembrī noslēgti līgumi ar vācu ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG par līniju izstrādi, ražošanu, testēšanu, piegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā.

 publikacija

28.05.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Uzņēmuma vadība un tehniskais personāls uztur regulāru kontaktu ar ražotāju Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Piegādātājs informē, ka ražošana, neskatoties uz grūtībām saistībā ar Covid-19 pandēmijas atstātajām sekām globālajās piegāžu ķēdēs, norisinās pēc plāna.

publikacija

28.08.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038).

publikacija

28.12.2022.

SIA “Latvāņi” turpina īstenot projektu “Jaunu produktu ieviešana ražošanā uzņēmumā SIA “Latvāņi” (1.2.1.4/18/A/038). Tiek gatavoti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas paredz projekta īstenošanas termiņu pagarināt līdz 30.12.2023.

publikacija